يکشنبه, 28 شهریور 1400   |   ثبت نام   |   ورود به سايت
       
 
 
مشخصات فنی
مدل خودرو 86FBRE
مشخصات اپراتور نشسته ( 1/2 الی 2 تن )
8FBRE12-2

دارای قدرت مانور بسیار بالا ( مناسب برای فضاهای کاری کم عرض )

تامین آسایش اپراتور

کمترین هزینه سرویس و نگهداری