سه شنبه, 4 اردیبهشت 1403   |   ثبت نام   |   ورود به سايت
       
 
 
کمينه
سرویس و نگهداری

 

قرارداد سرویس و نگهداری

 

قرارداد سرویس و نگهداری شامل بازدیدهای ماهیانه، تعیین سرویس ها و قطعات مورد نیاز، انجام سرویس های عادی و دوره ای، ارائه آموزشهای حین کار برای اپراتور ها و غیره می باشد.

قرارداد سرویس نگهداری ضامن عملکرد صحیح دستگاه، افزایش عمر مفید لیفتراک، کاهش هزینه های ناشی از خرابی های ناگهانی و تعمیرات پر هزینه بوده و همچنین از خسارت هایی که بدلیل از کار افتادن ناگهانی دستگاه متوجه مشتری خواهد بود جلوگیری می نماید. به طور کلی می توان هدف از عقد قرارداد سرویس و نگهداری را چنین بیان نمود:

 

  - ایجاد ارتباطی مستمر و تنگاتنگ با مشتریان؛

  - افزایش سطح رضایتمندی مشتریان؛

  - افزایش بهره وری و عملکرد و ایمنی دستگاه؛

  - کاهش هزینه های نگهداری دستگاه؛

  - به حداقل رسانیدن زمان توقف دستگاه به منظور تعمیرات؛

 

کمينه
Property Agent Latest